Lot #11/07 ‘n Kommandoprediker. Een en ander uit die lewe van die Weleerwaarde Heer James Murray Louw
by
Ended at: 225 days 08 hours 26 minutes 22 seconds ago
No Bid

Auction has expired without any bids.

Lot #11/07 ‘n Kommandoprediker. Een en ander uit die lewe van die Weleerwaarde Heer James Murray Louw, in lewe Predikant van die Ned. Herv. of Geref. Gemeente van Boksburg, Transvaal, en Kommandoprediker by die Republikeinse Burgermagte …. die Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902 by Albert Kuit .… met ‘n voorwoord van Adv. N.J. de Wet. A diary kept during the Anglo-Boer War. Dutch text. Pretoria, J.H.B. de Busy, 1948. First edition. 8vo. Cloth. Dust jacket. Pp. (viii),164, photo-plates, portrait. Dust jacket a bit creased & torn along top-edge, gift inscription on end-paper, some browning. VG. Reserve price: R550.00 bids welcome

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *